Młodzi warszawiacy bronią praw Polaków na Litwie

Share Button

W dniu 14 września 2012 r. Fundacja Wolność i Demokracja, Stowarzyszenie Momoriae Fidelis oraz Federacja Organizacji Kresowych złożyły do Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych Pana Knuta Vollebæk’a apel o zdecydowaną, szybką (jeszcze przed październikowymi wyborami do litewskiego parlamentu) i skuteczną reakcję na jawne łamanie przez litewską Główną Komisję Wyborczą praw wyborczych Polaków – obywateli Republiki Litewskiej i europejskich standardów w tym zakresie, polegające na manipulacji granicami okręgów wyborczych na Wileńszczyźnie w celu ograniczenia ilości posłów wybieranych do Sejmasa przez litewskich Polaków.

ZOBACZ APEL DO OBWE

Ponadto wymienione wyżej organizacje, a także Prawica Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie KoLiber oraz Młodzież Wszechpolska wystosowały do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Pana Donalda Tuska apel o realizację obietnicy danej wileńskim Polakom w dniu 4 września 2011 roku w brzmieniu:

Polska jest także swoim rodakom winna opiekę i wsparcie kiedy tylko oni tego potrzebują, wszędzie na świecie, ale szczególnie tu: w Wilnie i na Litwie […] od dzisiaj chcę powiedzieć, że otoczymy szczególną opieką wasze oczekiwania, marzenia i dążenia, także w kontekście edukacji i oświaty, które stały się tak gorącym tematem w ostatnich tygodniach tutaj na Litwie […] Relacje między Polską a Litwą będą tak dobre jak dobre są relacje państwa litewskiego z polską mniejszością […].

Realia polskiej edukacji na Litwie będą pod szczególną ciągłą opieką polskiego rządu. To Wam przyrzekam.”

Powyższe organizacje wezwały premiera Donalda Tuska do podjęcia skutecznych działań, zwłaszcza w stosunku do władz litewskich, a także na arenie międzynarodowej –  dla zapewnienia naszym rodakom na Litwie należnych im praw.

ZOBACZ APEL DO PREMIERA DONALDA TUSKA

Po złożeniu protestów młodzież udała się pod ambasadę Republiki Litewskiej, gdzie zorganizowała całonocną pikietę w obronie łamanych praw naszych rodaków znad Wilii.

Protest pod ambasadą Republiki Litewskiej, 14.09.2012
Protest pod ambasadą Republiki Litewskiej, 14.09.2012
Share Button