Zaproszenie na wykład

Share Button
Pan Marcin Hałaś
autor książki
„Oddajcie nam Lwów”
na zaproszenie naszego Stowarzyszenia wygłosi wykład na temat:

Wpływ amputacji kultury Kresów Wschodnich na stan tożsamości narodowej współczesnych Polaków

14.12.2012 r. (piątek) godz. 17.00

Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej
04-175 Warszawa, ul. Ostrobramska 72
Sala parafialna przy kościele. Wejście przez korytarz kancelarii parafialnej

Share Button