tablica-w-Podorsku

Absurdy nagonki na Profesora Bogusława Pazia

Profesor Bogusław Paź z Instytutu Filozofii Nowożytnej Uniwersytetu Wrocławskiego za swój komentarz „Banderowskie ścierwa dostają łomot aż miło! I jak tu nie kochać „Ruskich”..?” na zamkniętym forum dyskusyjnym na facebooku ma spore problemy. Nagonkę na profesora Pazia rozpoczęły środowiska skupione wokół „Gazety Wyborczej” i „Gazety Polskiej”. Sprawą ‚komentarza z facebooka’ zajęła się prokuratura, a rektor >> czytaj …

tablica-w-Podorsku

Granice Polski niepodległej w myśli narodowej

Nie z naszej fantazji zrodziło się przekonanie, że Polska nie może być małym narodkiem i małym państewkiem. To tkwi w samej istocie Polski, w jej przeszłości, w liczbie i sposobie rozsiedlenia się Polaków, w budowie gospodarczej kraju i w ustroju duchowym narodu; na tę rolę małego państewka wreszcie nie pozwala nam nasze położenie geograficzne.

tablica-w-Podorsku

Ustrój Polski niepodległej według W. Studnickiego i R. Dmowskiego

Jakąkolwiek wszakże pomyślelibyśmy formę rządu dla dzisiejszego państwa europejskiego, nie znajdziemy takiej, która by posiadała trwałość bez oparcia się o silny fizycznie i moralnie, zwarty, mocno zorganizowany naród. I tylko zorganizowany naród może dla państwa odpowiednią formę rządu stworzyć.

tablica-w-Podorsku

Naród Polski wobec kwestii niepodległości

Nieprawdą jest, że dla Polski można coś zrobić, ale z Polakami nigdy. Chcąc zrobić coś dla Polski, jak zresztą dla każdego innego kraju, trzeba iść z jednymi rodakami przeciw innym. Tylko trzeba mieć mocną wiarę w swój cel i w prowadzącą do niego drogę, i nie wahać się w walce o tę swoją wiarę. I główna rzecz, trzeba rozumieć swe społeczeństwo, jego duszę, znać jego instynkty, w których podstawie zawsze leży instynkt samozachowawczy narodu. Trzeba mu przez właściwą organizację polityki dać możność wypowiedzenia się.

tablica-w-Podorsku

Niepodległość Polski jako wartość myśli narodowej

R. Dmowski podkreślał, że nie ma różnych dróg prowadzących do niepodległości, że w danych warunkach politycznych jest tylko jedna taka droga, zatem drogi alternatywne prowadzą do narodowej katastrofy. Poniekąd zgadzał się z tym i Studnicki. Antagonizm obu polityków brał się stąd, że z geopolitycznego położenia Polski wyciągali oni odmienne wnioski.

tablica-w-Podorsku

Myśl narodowa Romana Dmowskiego i Władysława Studnickiego. Podobieństwa i różnice

Prezentacja niniejsza jest wstępem do serii artykułów, w których dokonamy porównania myśli obu wybitnych ideologów polskiego ruchu narodowego na tle konkretnych zagadnień wewnętrznych i międzynarodowych, takich jak: kwestia niepodległości, stan ducha Narodu Polskiego, ustrój Rzeczypospolitej, jej granice, rola Niemiec, Austro-Węgier, Rosji, Francji i Anglii w programie odbudowy Polski, podejście Żydów do niepodległości naszej Ojczyzny oraz znaczenie dla niepodległej Polski suwerennej Ukrainy i Litwy.

tablica-w-Podorsku

Podsumowanie roku 2014 na naszym portalu

Podsumowanie aktywności na stronie http://narodowikonserwatysci.pl przygotowane przez WordPress’a Sala koncertowa w Sydney Opera House posiada 2700 miejsc. W roku 2014 nasz strona była oglądana około 37.000 razy co oznacza że jeżeli byłby to koncert w operze w Sydney wyprzedalibyśmy komplet miejsc na ponad 14 przedstawień. Opublikowaliśmy 47 artykułów a najbardziej poczytnym artykułem w portalu był wpis Polskie prawa do Kresów Wschodnich w świetle koncepcji >> czytaj …