image003

Jak przeciwdziałać globalistycznej wizji idei jagiellońskiej?

Rząd światowy popiera ideę jagiellońską dlatego, bo wykorzystuje ją dla własnych celów. Czyni to wbrew naszemu interesowi narodowemu, który wymaga wdrożenia na obszarze Międzymorza idei autentycznie polskiej, a nie poszerzania władztwa globalistów o polskie ziemie Litwy i Rusi.