list

Informacja od ks. Isakowicza

Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele! Ze względu na wagę sprawy zwracam się z  prośbą o rozpowszechnienie na stronach i portalach http://wiadomosci.onet.pl/kraj/hipokryzja-premier-ewy-kopacz-ws-repatriantow/vmhget   Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski  www.isakowicz.pl FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008114164039 Twitter: https://twitter.com/IsakowiczZalesk

list

List Kresowian do Kandydatów na Parlamentarzystów.

Zamieszczamy na prośbę ks. Tadeusza:  Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele! Kolejny ważny list otwarty: List Kresowian do Kandydatów na Parlamentarzystów: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/pytania-kresowian-do-komitetow-wyborczych/3w2prm Organizatorzy akcji zachęcają Czytelników i Internautów do rozpowszechnienia owych pytań poprzez strony internetowe i portale społecznościowe. Przy okazji, mało znana, ale bardzo ciekawa historia o Polonii w Nowym Yorku http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/isakowicz-zaleski/blogi/news-ks-longin-tolczyk-dobroczynca-polonii-w-nowym-yorku,nId,1893506 Pozdrawiam. Szczęść Boże! Ks. Tadeusz >> czytaj …

Ponary

Ponary – niepamiętana zbrodnia

Videorelacja ze spotkania z p. Leszkiem Rysakiem Pan Leszek Rysak – nauczyciel, historyk, uczestnik Motocyklowego Rajdu Katyńskiego oraz współautor przewodnika historycznego Radia Warszawa  wygłosił wykład na temat: „Ponary – niepamiętana zbrodnia„.   Zbrodnia ponarska, jakkolwiek pochłonęła równie wiele polskich ofiar co zbrodnia katyńska (oblicza się liczbę zamordowanych w podwileńskich Ponarach na 20 tysięcy Polaków i 80 >> czytaj …

image003

Jak przeciwdziałać globalistycznej wizji idei jagiellońskiej?

Rząd światowy popiera ideę jagiellońską dlatego, bo wykorzystuje ją dla własnych celów. Czyni to wbrew naszemu interesowi narodowemu, który wymaga wdrożenia na obszarze Międzymorza idei autentycznie polskiej, a nie poszerzania władztwa globalistów o polskie ziemie Litwy i Rusi.

21 - alternatywna mapa Europu po rozpadzie granic UE

Odrzucenie polskiego dziedzictwa na Litwie i Rusi osią polityki jagiellońskiej w Polsce

Żądania Kresowian, aby Polska domagała się od Ukrainy i Republiki Litewskiej poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego oraz praw narodowych naszych rodaków, w tym zwrotu odebranej im ziemi, spotykają się z furią i wściekłymi atakami polityków rzekomo „jagiellońskich”.

21 - alternatywna mapa Europu po rozpadzie granic UE

XX Sztafeta Niepodległości: harcerze z Wilna wybiegają na polskie ulice

W poszczególnych okresach dziejów znajdowały się grupy zapaleńców wnoszące nowy impuls w życie Narodu Polskiego. Współcześnie niewątpliwie taki impuls usiłują wnieść organizatorzy Marszu Niepodległości. Pojawiła się jednak także inna, równie cenna inicjatywa, mająca na celu pobudzenie patriotyzmu Polaków. Jest nią coroczna Sztafeta Niepodległości organizowana przez Wileński Hufiec Maryi im. Pani Ostrobramskiej. Przez dziewiętnaście lat wileńscy >> czytaj …

21 - alternatywna mapa Europu po rozpadzie granic UE

Wspierajmy polskie Wilno

Przed układem jałtańskim 1945 r. Wilno stanowiło jedno z najważniejszych centrów polskiej państwowości i kultury. Tam działali m.in. Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski, nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz, inni filomaci i filareci (m.in. Józef Jeżowski, Erazm Poluszyński, Tomasz Zan, Onufry Pietraszkiewicz, Brunon Suchecki, Aleksander Bohatkiewicz, Aleksander Chodźko, Jan Czeczot, Ignacy Domeyko[1], Józef Kowalewski, Franciszek Malewski, >> czytaj …

21 - alternatywna mapa Europu po rozpadzie granic UE

Polscy politycy nie wiedzą, że Wilno i Lwów są polskimi miastami

Nie mamy już złudzeń, że przywódcy polityczni polskiej centroprawicy, ale i wielu narodowców, są autentycznie przekonani, że Wilno i Lwów nie są polskimi miastami. Z przekonania tego wynikają zaś kierunki polityki wschodniej tak Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, jak i Ruchu Narodowego.