21 - alternatywna mapa Europu po rozpadzie granic UE

Podstęp żmudzińskich separatystów

Żądanie separatystów żmudzińskich, aby Państwo Polskie przeprosiło za działania naszych pradziadów, którzy ich w 1920 r. zbrojnie z Ziemi Wileńskiej i Suwalskiej przepędzili, jest tak absurdalne, że upatrywać w nim należy nie moralnej oceny konfliktu polsko-żmudzińskiego sprzed niemalże stu lat, ale próby wywołania skutków politycznych i prawnomiędzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską współcześnie.

21 - alternatywna mapa Europu po rozpadzie granic UE

Doktryna Międzymorza do rewizji

Czesław Podlidecki: Jak ewentualnie miałaby wyglądać idea Międzymorza, aby służyła interesom Narodu Polskiego, a nie globalistów?
Otóż powinny pozostać po niej hasła o jedności historycznej, wspólnocie losów i zagrożenia Polski i krajów ULB. Winno to być eksponowane w oficjalnych wystąpieniach polskich przywódców w tych państwach. Natomiast realną politykę należy uprawiać bez ulegania giedroyciowskim mrzonkom i antypolskim manipulacjom.

21 - alternatywna mapa Europu po rozpadzie granic UE

My historyczni, prawdziwi Litwini jesteśmy Polakami a nie Żmudzinami.

A tak, gdzie się obrócisz, z każdej wydasz stopy, Żeś z nad Niemna, żeś Polak, mieszkaniec Europy.[1] Jest zapewne zaskoczeniem dla sporej rzeszy naszych rodaków, odciętych od rzetelnej wiedzy historycznej, że Polacy zamieszkujący na obszarze byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego są historycznymi Litwinami. Jeszcze większe zdumienie wzbudzi zaś teza, że naród będący gospodarzem we współczesnej Republice >> czytaj …

21 - alternatywna mapa Europu po rozpadzie granic UE

Ratujmy Polonię Wilno

Smutne informacje dochodzą z kresów. Symbol tamtejszej Polonii, klub Polonia Wilno a konkretnie jego sekcja piłkarska chyli się ku upadkowi. Koniec klubu byłby na pewno wielkim ciosem dla tamtejszej polskiej społeczności. To jedyny polski klub na Wileńszczyźnie. Jest on szalenie istotnym bastionem obrony polskiej tożsamości w antypolskiej Republice Litewskiej. Winniśmy wspomóc klub finansowo także z tego >> czytaj …