historia

Historia nauczycielką życia

Historia nauczycielką życia Już starożytni Rzymianie zauważyli, że historia kołem się toczy, a z doświadczeń przeszłości korzystać mogą jak ze skarbnicy kolejne pokolenia. Poznając przeszłość dowiadujemy się jak nie popełniać takich samych błędów. Mądrzy Rzymianie spostrzeżenia swoje zawarli w krótkiej sentencji: „historia jest nauczycielką życia”. Było przy tym oczywiste, że aby z doświadczeń antenatów korzystać, >> czytaj …

orzel-transparent

Patrioci, ale czy polscy?

Walka z polskim nacjonalizmem rozpoczęła się z dniem jego narodzin. W opozycji do nacjonalizmu ustawili się na przełomie XIX i XX w. m.in. polscy monarchiści i konserwatyści uważając, że idea nacjonalistyczna rozbije jedność wieloetnicznej wspólnoty jaką stanowiła I Rzeczypospolita, a którą konserwatyści pragnęli odrodzić. Poza owym zastrzeżeniem nie było jednak istotniejszych różnic programowych pomiędzy konserwatystami >> czytaj …

21 - alternatywna mapa Europu po rozpadzie granic UE

Ameryka, Rosja, Chiny a sprawa polska

Rolą narodowców winno być demaskowanie autorów czynionych z politycznym rozmysłem antyrosyjskich prowokacji, a nie ich inspirowanie. To bowiem my Polacy, a nie agenci obcych mocarstw, winniśmy oceniać zagrożenia dla Polski i realizować politykę zagraniczną polską, a nie innych narodów.

21 - alternatywna mapa Europu po rozpadzie granic UE

Sytuacja geopolityczna Polski nie uległa zmianie

Polscy narodowcy nie mogą przedkładać jedynie potencjalnie wspólnych interesów (które dotąd, jak i obecnie, nie zaistniały) narodów Międzymorza nad najbardziej żywotne interesy Narodu Polskiego, tj. troskę o polską kulturę, szkolnictwo i ziemię na Kresach Wschodnich.

21 - alternatywna mapa Europu po rozpadzie granic UE

Katastrofa smoleńska a nowa sowietyzacja Polski i III wojna światowa

Jeżeliby śledztwo w sprawie smoleńskiej miało rozważać także wątek ewentualnego mataczenia lub przyczynienia się do katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem globalistycznych instytucji finansowych (masonerii), Waszyngtonu lub Berlina, to nie byłoby na to politycznej zgody ani Platformy Obywatelskiej, ani Prawa i Sprawiedliwości.

21 - alternatywna mapa Europu po rozpadzie granic UE

Myli się Pan, Panie Profesorze

Jeżeli powodem kompromitacji kandydatów antysystemowych na urząd Prezydenta RP miałoby być to, że według norm antysemickich Żydami nie są, to rzeczywiście należałoby przyznać rację Panu Profesorowi Bogusławowi Wolniewiczowi, że ich start w wyborach prezydenckich AD 2015 to błazeństwo i wokółwyborczy folklor w otoczeniu tych dwóch poważnych kandydatów, którzy normy antysemickie spełniają (Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy).

21 - alternatywna mapa Europu po rozpadzie granic UE

Separatyzm żmudziński jako produkt cywilizacyjnej degradacji zaboru rosyjskiego

Ruch litewski w obecnym swym kierunku jest produktem cywilizacyjnej degradacyi zaboru rosyjskiego, rezultatem utrudnionego przepływu i pomnażania naszych sił duchowych na Litwie. Separatyzm litewski wobec Polaków jest produktem polityki szkolnej i anti-cywilizacyjnej rządu rosyjskiego, który przygotowywa sobie strawniejszy pod względem politycznym pierwiastek etnograficzny. Ruch ten jest w sprzeczności z tradycjami Litwy, która brała udział szczery i ofiarny w powstaniach polskich przeciwko Rosyi.