21 - alternatywna mapa Europu po rozpadzie granic UE

Ameryka, Rosja, Chiny a sprawa polska

Rolą narodowców winno być demaskowanie autorów czynionych z politycznym rozmysłem antyrosyjskich prowokacji, a nie ich inspirowanie. To bowiem my Polacy, a nie agenci obcych mocarstw, winniśmy oceniać zagrożenia dla Polski i realizować politykę zagraniczną polską, a nie innych narodów.

21 - alternatywna mapa Europu po rozpadzie granic UE

Sytuacja geopolityczna Polski nie uległa zmianie

Polscy narodowcy nie mogą przedkładać jedynie potencjalnie wspólnych interesów (które dotąd, jak i obecnie, nie zaistniały) narodów Międzymorza nad najbardziej żywotne interesy Narodu Polskiego, tj. troskę o polską kulturę, szkolnictwo i ziemię na Kresach Wschodnich.