Polska Akcja Narodowo – Konserwatywna „Ojczyzna”

Share Button

P  A  N  K  

  •  to apolityczne stowarzyszenie którego celem jest wzmocnienie świadomości i dumy narodowej Polaków przez podejmowanie publicznych inicjatyw o wymowie patriotycznej
  • jednoczy młodych, wykształconych, narodowych, konserwatywnych

  • ideę PANK wyraża  jego nazwa:

Polska – ponieważ uważamy, że Naród Polski został w III RP celowo rozbity i znalazł się pod dominacją stronnictwa okupacyjnego oraz że działające w Polsce organizacje nie okazujące woli posiadania w nazwie słowa „polski” stają się składnikami przeciw-polskiego porządku w naszej Ojczyźnie. Nadszedł zatem czas, że każdy musi się określić czy jest Polakiem, człowiekiem Wolnym i Dumnym, czy tylko mieszka w Polsce

Akcja – ponieważ metodą osiągania celów statutowych PANK jest aktywność, działanie. Chcemy być widoczni w bezpośrednich akcjach

Narodowa – ponieważ chcemy być Narodem i realizować polską ideę narodową

Konserwatywna – ponieważ PANK bliska jest nie rewolucja, która w określonej sekwencji wydarzeń przyniosła naszej Ojczyźnie ustrój liberalno-demokratyczny (niszczący wolność, Naród, Państwo, wiarę, wartości, godność, honor i tradycję), lecz kontrrewolucja, która pozwoli Naród wychowywać w duchu katolickim i prawa naturalnego. Odrzucamy hasła o potędze tłumu (ludowładztwo) a organizację społeczeństwa opieramy na arystokracji ducha, rodzinie, ludziach honoru, odwagi i służby. Konserwatyzm oznacza też, że odrzucamy cywilizację „europejską” czy też „judeochrześcijańską”, ponieważ miejsce Narodu Polskiego widzimy w  cywilizacji łacińskiej

Zapraszamy także na nasz profil na fecebooku:
https://www.facebook.com/PolskaAkcjaNarodowoKonserwatywnaOjczyzna 

Share Button