tablica-w-Podorsku

Powstanie listopadowe

Powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska 1830-1831 – polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 listopada na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń). W rocznicę wybuchu powstania obchodzony jest Dzień Podchorążego.

tablica-w-Podorsku

PROGRAM XIX SZTAFETY NIEPODLEGŁOŚCI

09 listopada: wyjazd na Łotwę: AGŁONA, KRASŁAW, DYNEBURG godz.   8.00 – zbiórka i odjazd autokarami spod Ostrej Bramy godz. 12.00 – Msza św. w Sanktuarium Maryjnym w Agłonie godz. 15.00 –  Znicze i kwiaty na mogile legionistów w Krasławiu, zwiedzanie godz. 18.00 – przyjazd do szkoły im. J. Piłsudskiego w Dyneburgu godz. 19.00 – kolacja, >> czytaj …

tablica-w-Podorsku

XIX SZTAFETA NIEPODLEGŁOŚCI

W ROKU 150. ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863 – 2013 „ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ” Z A P R A S Z A M Y na XIX SZTAFETĘ NIEPODLEGŁOŚCI 09 – 11 Listopada 2013 sobota – niedziela – poniedziałek „SZLAKIEM CMENTARZY LEGIONISTÓW 1919-1920” Modlitwa, kwiaty i znicze na grobach Powstańców 1863 roku i legionistów Marszałka J. Piłsudskiego >> czytaj …

list

List otwarty w obronie prof. zw. dra hab. Krzysztofa Jasiewicza

http://wyborcza.pl/1,75478,13688038,Prezes_PAN_o_antysemickim_wywiadzie_prof__Jasiewicza_.html  Warszawa, 2013.04.13    Pan  Prof. Michał Kleiber  Prezes Polskiej Akademii Nauk   Szanowny Panie Prezesie,   Z ogromną troską obserwujemy kondycję nauki polskiej, w której dochodzi do coraz większej ideologizacji badań. Widoczne jest to w szczególności w humanistycznych instytutach Polskiej Akademii Nauk, w której zapanowała moda na tzw. „poprawność polityczną”, a ludzi nie podporządkowujących >> czytaj …

tablica-w-Podorsku

POPIERAMY PRODUKCJĘ FILMU „HISTORIA ROJA” JERZEGO ZALEWSKIEGO

Przede wszystkim największą wartością filmu jest to, że w ogóle powstaje obraz poświecony Żołnierzom Wyklętym. Z tego względu wdzięczni jesteśmy Panu Jerzemu Zalewskiemu za odwagę w podjęciu tematu i dążenie do ukończenia filmu wbrew przeciwnościom. Mając bowiem dwie możliwości rozwoju tematyki Żołnierzy Niezłomnych: – albo oddanie pola Gazecie i „elitom” III RP, skutkujące obrzydzeniem pamięci o niepodległościowym, antykomunistycznym podziemiu >> czytaj …

tablica-w-Podorsku

11 listopada w Wilnie u Marszałka J. Piłsudskiego

Zapraszamy na wyjazd do Wilna na XVIII Sztafetę Niepodległości 10-11 listopada 2012 „SZLAKIEM CMENTARZY LEGIONISTÓW 1919-1920” (szczegółowy harmonogram >>> Info) Celem wyjazdu jest wzięcie udziału w biegu i tym samym wyrażenie solidarności narodowej z Polakami na Litwie, którym jest o wiele trudniej pozostać Polakami, niż nam nad Wisłą i Odrą. Ponadto w trakcie spotkań z >> czytaj …