21 - alternatywna mapa Europu po rozpadzie granic UE

Idea narodowa dla Polski

Realizm myśli piastowskiej czy utopia teorii jagiellońskiej Ani fakt posługiwania się przez mieszkańców Polski jednym językiem, ani nawet nazywanie nas Polakami, nie czyni z nas Narodu Polskiego. Rosyjscy mieszkańcy Jakucji używający mowy Jakutów nie są bowiem „narodem jakuckim”, a lud Zulusów z południowej Afryki, władający językiem zulu, nie kształtuje „narodu zuluskiego”. Tworzyć naród może bowiem >> czytaj …

21 - alternatywna mapa Europu po rozpadzie granic UE

My historyczni, prawdziwi Litwini jesteśmy Polakami a nie Żmudzinami.

A tak, gdzie się obrócisz, z każdej wydasz stopy, Żeś z nad Niemna, żeś Polak, mieszkaniec Europy.[1] Jest zapewne zaskoczeniem dla sporej rzeszy naszych rodaków, odciętych od rzetelnej wiedzy historycznej, że Polacy zamieszkujący na obszarze byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego są historycznymi Litwinami. Jeszcze większe zdumienie wzbudzi zaś teza, że naród będący gospodarzem we współczesnej Republice >> czytaj …