tablica-w-Podorsku

Podstęp żmudzińskich separatystów

Żądanie separatystów żmudzińskich, aby Państwo Polskie przeprosiło za działania naszych pradziadów, którzy ich w 1920 r. zbrojnie z Ziemi Wileńskiej i Suwalskiej przepędzili, jest tak absurdalne, że upatrywać w nim należy nie moralnej oceny konfliktu polsko-żmudzińskiego sprzed niemalże stu lat, ale próby wywołania skutków politycznych i prawnomiędzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską współcześnie.

tablica-w-Podorsku

Żmudziński dziennikarz manipuluje Polakami

Czesław Podlidecki: Skoro stosunki polsko-żmudzińskie cechuje nieusuwalna sprzeczność interesów narodowych, której wileńscy Polacy są ofiarą, to oznacza, że sugestie szowinistów żmudzińskich, że właściwa dla Polski (ale już nie dla Republiki Litewskiej!) jest polityka jagiellońska, winny być odbierane z przymrużeniem oka.

tablica-w-Podorsku

Narody-cywilizacje i etnosy proste

Czesław Podlidecki: Dzieje Narodu Polskiego, jak też innych narodów w Europie świadczą o tym, że etnosy mogą zmieniać swój status organizacyjny. W poszczególnych okresach historii mogą być etnosami prostymi wchodzącymi w skład narodów-cywilizacji, mogą być jednoetnicznymi narodami-cywilizacjami, jak też same stać się korzeniem wieloetnicznego narodu-cywilizacji.

tablica-w-Podorsku

Idea narodowa dla Polski

Realizm myśli piastowskiej czy utopia teorii jagiellońskiej Ani fakt posługiwania się przez mieszkańców Polski jednym językiem, ani nawet nazywanie nas Polakami, nie czyni z nas Narodu Polskiego. Rosyjscy mieszkańcy Jakucji używający mowy Jakutów nie są bowiem „narodem jakuckim”, a lud Zulusów z południowej Afryki, władający językiem zulu, nie kształtuje „narodu zuluskiego”. Tworzyć naród może bowiem >> czytaj …

tablica-w-Podorsku

My historyczni, prawdziwi Litwini jesteśmy Polakami a nie Żmudzinami.

A tak, gdzie się obrócisz, z każdej wydasz stopy, Żeś z nad Niemna, żeś Polak, mieszkaniec Europy.[1] Jest zapewne zaskoczeniem dla sporej rzeszy naszych rodaków, odciętych od rzetelnej wiedzy historycznej, że Polacy zamieszkujący na obszarze byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego są historycznymi Litwinami. Jeszcze większe zdumienie wzbudzi zaś teza, że naród będący gospodarzem we współczesnej Republice >> czytaj …