List otwarty Światowego Kongresu Kresowian do Pani Ewy Kopacz – Marszałka Sejmu RP

Share Button

Szanowna Pani!

 

Dziś, 11 lipca, będącym dla nas symbolicznym  dniem  Pamięci Męczeństwa Polaków na Kresach – składamy na Pani ręce uchwałę podjętą przez członków organizacji kresowych, zgromadzonych na zorganizowanym przez Światowy Kongres Kresowian – XVIII Zjeździe na Jasnej Gorze w dniu 1 lipca br.

 XVIII ŚWIATOWY ZJAZD KRESOWIAN

JASNA GÓRA – 1.VII.2012 ROK

 

UCHWAŁA nr 5

Uczestnicy poprzedniego XVII Zjazdu w 2011 r. postanowili, aby dzień 11 lipca stał się „Dniem Pamięci Męczeństwa Polaków na Kresach”. 

Wobec braku reakcji ze strony Sejmu RP  na nasze postulaty – uczestnicy obecnego Zjazdu ponownie zwracają się do Sejmu RP z żądaniem zrealizowania tej woli Kresowian. Wyrażamy również dezaprobatę dla działań władz RP uzależniających swoje decyzje od stanowiska władz Ukrainy.

Wyrażamy przekonanie, że za rok, w dniu 11 lipca  2013 roku, w  70 rocznicę ludobójstwa dokonanego  przez OUN UPA na Polakach na Kresach Wschodnich II RP – cały naród będzie mógł uhonorować pamięć naszych Rodaków  –  podczas ustanowionego  Uchwałą Sejmu – Dnia Pamięci Męczeństwa Polaków na Kresach.

   Z wyrazami szacunku List otwarty Światowego Kongresu Kresowian do  Pani Ewy Kopacz  - Marszałka Sejmu RP

Share Button

One thought on “List otwarty Światowego Kongresu Kresowian do Pani Ewy Kopacz – Marszałka Sejmu RP

Comments are closed.