Wilno – Warszawa wspólna sprawa. Relacja z XVIII Sztafety Niepodległości

Share Button

Celem naszego wyjazdu na Litwę w dniach 9-11 listopada 2012 r. było wzięcie udziału w XVIII Sztafecie Niepodległości „SZLAKIEM CMENTARZY LEGIONISTÓW 1919-1920” Dukszty Ignalińskie – Zułów – Rossa i tym samym wyrażenie solidarności narodowej z Polakami na Litwie. Poza uczestnictwem w biegu nawiedziliśmy miejsca kaźni Polaków w Koniuchach i w Ponarach. Zwiedzaliśmy też stare polskie Wilno.

KONIUCHY i NALIBOKI  –  Pamiętamy !

10.11.2012 r. delegacja PANK zapaliła znicze przy krzyżu ofiar masakry we wsi Koniuchy w pobliżu Solecznik na Wileńszczyźnie. W dniu 29 stycznia 1944 r. miało tam miejsce zbiorowe morderstwo co najmniej 38 polskich mieszkańców (mężczyzn, kobiety i dzieci; najmłodsze miało 2 lata) dokonane przez partyzantów sowieckich (Rosjan i Litwinów) i żydowskich. Atak na Koniuchy i wymordowanie tamtejszej polskiej ludności cywilnej był największą z szeregu podobnych akcji prowadzonych w latach 1943 – 1944 przez oddziały partyzantki żydobolszewickiej w Puszczy Rudnickiej i Nalibockiej (m.in. masakra ludności w miasteczku Naliboki). W sprawie zbrodni popełnionych przez partyzantów sowieckich na żołnierzach Armii Krajowej i polskiej ludności cywilnej na terenie powiatów Stołpce i Wołożyn prowadzi śledztwo Instytut Pamięci Narodowej.

Pamięć o rzeczywistym wymiarze antagonizmu polsko – żydowskiego w okresie okupacji sowieckiej i niemieckiej jest szczególnie ważna wobec zalewu polskiej kultury i krajowego rynku medialnego przez jednostronne, poniżające Naród Polski „utwory” i publikacje, rewizjonistyczne wobec prawdy historycznej.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_w_Koniuchach

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_w_Nalibokach

Nawiedzamy ROSSĘ

Następnie nasza grupa udała się na polską nekropolię na wileńskiej Rossie, gdzie zatrzymaliśmy się przed grobami spoczywających tu wielkich Rodaków: Marszałka Józefa Piłsudskiego (Jego Serca), Matki Józefa Piłsudskiego, jego brata Adama, romantycznego poety Władysława Syrokomli, profesora Uniwersytetu Wileńskiego Joachima Lelewela oraz ojca Juliusza Słowackiego – Euzebiusza Słowackiego.

W latach 1815 – 1818, a następnie od roku 1821 Joachim Lelewel obejmował stanowisko profesora historii na Uniwersytecie Wileńskim. Jego wykłady cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem studentów. Rozpalał polski patriotyzm braci studenckiej i wpłynął na zawiązanie się w Wilnie tajnych stowarzyszeń Filomatów i Filaretów. Szczęśliwy dla Lelewela okres uniwersytecki zakończył się w 1824 r., kiedy to w związku z wykryciem działalności wileńskich Filomatów i Filaretów, reprezentujący władze carskie kurator Nikołaj Nowosilcow nakazał Lelewelowi i kilku innym profesorom opuścić Wilno.

http://dzieje.pl/postacie/joachim-lelewel-1786-1861

http://pl.wikipedia.org/wiki/Joachim_Lelewel

Władysław Syrokomla (właśc. Ludwik Władysław Franciszek Kondratowicz herbu Syrokomla) był polskim poetą i tłumaczem epoki romantyzmu.

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Syrokomla

Euzebiusz  Słowacki od 1806 r. pracował jako nauczyciel w Liceum Krzemienieckim, gdzie uczył poezji i wymowy. W roku 1811 objął katedrę na Uniwersytecie Wileńskim jako profesor. Od 1812 r. był redaktorem „Kuriera Litewskiego”.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Euzebiusz_S%C5%82owacki

WILNO zawsze polskie

 Kilka godzin poświęciliśmy na zwiedzanie przepięknej barokowej starówki wileńskiej. Wilno stanowiło jeden z czterech najważniejszych, obok Krakowa, Lwowa i Warszawy, ośrodków polskiej kultury. Było prężnym polskim ośrodkiem akademickim. Miasto i cała Ziemia Wileńska szczyci się ponadto niezwykle bogatymi tradycjami patriotyzmu. Można np. wskazać, że właśnie w Wilnie w dniu 27 lutego 1839 r. Rosjanie rozstrzelali działającego na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego przywódcę sprzysiężenia Związek Ludu Polskiego Szymona Konarskiego. Co zaś każdy Polak winien wiedzieć, to fakt, że z Wilnem ściśle związani byli Adam Mickiewicz i Józef Piłsudski.

W Wilnie nawet kamienie mówią po polsku, zaświadczając o niegdysiejszej potędze Rzeczypospolitej. Wymownym tego przykładem jest płaskorzeźba na elewacji kościoła dominikanów p.w. Św. Ducha, jedynego obecnie w Wilnie kościoła, w którym msze święte odprawiane są wyłącznie w języku polskim i gdzie do niedawna umieszczony był obraz Pana Jezusa Miłosiernego namalowany według relacji św. siostry Faustyny. Obecnie płótno to znajduje się w pobliskim kościele Św. Trójcy.

W pobazyliańskim klasztorze Św. Trójcy w Wilnie więziony był Adam Mickiewicz. Tam właśnie znajdowała się słynna z „Dziadów” Cela Konrada.

Spotkanie z harcerzami z Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej

 

Wieczorem 10 listopada 2012 r. spotkaliśmy się w polskim domu dziecka w podwileńskim Podbrodziu z organizatorami i uczestnikami XVIII Sztafety Niepodległości. Pomysłodawcą i organizatorem biegu są polscy harcerze z Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej z jego komendantem księdzem hm. Dariuszem Stańczykiem na czele.

Jest to wielce odważny i patriotyczny kapłan, zapalony harcerz, nauczyciel i wychowawca młodzieży polskiej na Wileńszczyźnie. Jak poinstruował nas żmudzki przewodnik po domu św. Faustyny Kowalskiej w Wilnie, żmudzcy hierarchowie kościelni na polskiej Wileńszczyźnie szykanują księdza Stańczyka, zakazując mu odprawiania mszy świętych, gdyż jest zbyt zaangażowany w polską działalność patriotyczną. W praktyce oznacza to pozbawienie Go środków do życia. Warto zatem wspierać materialnie tego niezłomnego kapłana, by nadal mógł uczyć wileńską młodzież polskiego patriotyzmu. Tym bardziej, że również władze III RP nie przyznają na działalność WHM i na organizację Sztafety Niepodległości żadnych środków.

Kontakt do ks. hm. Dariusza Stańczyka

Komendanta Wileńskiego Hufca Maryi:

stanczyk61@libero.it

tel. +37061236193

http://www.whm.lt/

Harcerze Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej śpiewali na kominku patriotycznym w Podbrodziu narodowe pieśni i recytowali ojczyste wiersze.

O znaczeniu 11 listopada 1918 r. w historii Polski mówił wileńskim harcerzom komendant Motocyklowego Rajdu Najjaśniejsza i Niepodległa Pan Leszek Rysak

Cel Sztafety Niepodległości

Tegoroczna XVIII Sztafeta Niepodległości trwała dwa dni – 10 i 11 listopada. Miała trasę 155 km biegnącą:

–          od położonych ponad 100 km na północ od Wilna Dukszt Ignalińskich, gdzie znajduje się kwatera polskich żołnierzy poległych w walce z bolszewikami w 1920 roku,

–          poprzez Zułów – miejsce urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego,

–          wileński Antokol, w którym zlokalizowany jest dom św. Faustyny Kowalskiej i cmentarz 1067 żołnierzy polskich poległych w walce o Wilno w latach 1919-20 oraz partyzantów Armii Krajowej z 1944 roku – uczestników operacji „Ostra Brama,

–          do cmentarza na wileńskiej Rossie, gdzie złożone jest serce Marszałka Józefa Piłsudkiego w otoczeniu żołnierzy Samoobrony Wileńskiej z roku 1919, żołnierzy roku 1920, obrońców Ojczyzny z września 1939 r. oraz bohaterów Armii Krajowej z roku 1944.

Ksiądz Dariusz Stańczyk tak oto uzasadnił cel Sztafety Niepodległości A.D. 2012:

W Roku Wiary, przywołuję słowa Jezusa Miłosiernego „Polskę szczególnie umiłowałem”, byśmy odważnie trwali w wierności Bogu i N.M.P. Królowej Polski. Dlatego po raz pierwszy Sztafeta Niepodległości zatrzyma się na 45 min pod klasztorem św. S. Faustyny Kowalskiej, przy g. V. Grybo 29 (dawna: ul. Senatorska 25) na Antokolu w Wilnie, by we Mszy św. za Ojczyznę Polskę i Litwę, dziękować i wypraszać zdroje łask u źródła Bożego Miłosierdzia.

 Nadszedł odpowiedni czas, by w tym miejscu – 11 listopada, co będzie Dzień Pański, niedziela – Waszymi dziecięcymi sercami modlić się za miasto Wilno, za Kościół pielgrzymujący na „świętą ziemię objawień” Jezusa Miłosiernego, życia i przebywania św. S. Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćki, za powrót Sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia do Wilna, za ludzi dyskryminowanych w różnych zakątkach świata, naszych Rodaków na Białorusi (…).

W 100.lecie Harcerstwa Polskiego na Wileńszczyźnie, wraz z licznie przybyłymi przyjaciółmi z Macierzy Polski, postarajmy się dać wspaniałe świadectwo, że jesteśmy całym sercem na służbie Bogu i Ojczyźnie, wierzącymi i praktykującymi katolikami, zawsze wierni Polsce, bo Patronką naszą jest Maryja, Bogarodzica, czczona od wieków w kaplicy Ostrobramskiej.

Pani nasza, Matko ukochana, czuwaj nad naszymi harcerskimi drużynami WHM i w czasie biegu XVIII Sztafety Niepodległości przymnóż nam wiary i ducha polskości.

Msza Św. przed domem Św. Faustyny Kowalskiej w Wilnie ul. Grybo 29

Do biegnących z Zułowa harcerzy dołączyliśmy na Mszy Św. przed domem, w którym w okresie międzywojennym mieszkała, wraz z innymi siostrami ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, Św. Faustyna Kowalska. W miejscu tym, uświęconym objawieniami Jezusa Miłosiernego, ksiądz harcmistrz Dariusz Stańczyk, w asyście motocyklistów z Rajdu Najjaśniejsza i Niepodległa, odprawił Mszę Św. w intencji Ojczyzny. Mottem homilii księdza komendanta było skierowane w tym miejscu do św. siostry Faustyny przesłanie Pana Jezusa Miłosiernego – „Polskę Szczególnie umiłowałem”.

Bezpieczeństwo całej Sztafety, w tym Mszy Świętej, zapewnili motocykliści z Rajdu Najjaśniejsza i Niepodległa.

Komendant WHM ksiądz hm. Dariusz Stańczyk ustawia harcerzy do Mszy Św. przed domem Św. Faustyny Kowalskiej.

Przygotowania i przebieg Mszy Św.

XVIII Sztafeta Niepodległości wybiega sprzed domu Św. Faustyny w kierunku cmentarza antokolskiego.

Polska kwatera na cmentarzu wojskowym na Antokolu w Wilnie

U Marszałka Józefa Piłsudskiego na wileńskiej Rossie

XVIII Sztafeta Niepodległości tradycyjnie zakończyła się zameldowaniem u grobu Matki Józefa Piłsudskiego, w którym spoczęło również Jego serce. Złożyliśmy tam kwiaty i zapaliliśmy znicze. Ksiądz harcmistrz Dariusz Stańczyk wręczył wszystkim biegaczom medale i dyplomy pamiątkowe. Szczególnie dziękował gościom z Korony za wyrażoną solidarność i prosił o naszą obecność w Wilnie za rok.

PONARY – nigdy więcej!

 Wyprawę do Wilna zakończyliśmy w miejscu kaźni ok. 20 tys. Polaków zamordowanych w latach okupacji hitlerowskiej przez kolaborujących z Niemcami policjantów żmudzkich – tzw. strzelców ponarskich. Odmówiliśmy modlitwę za ofiary zbrodni, a pod krzyżem ponarskim zapaliliśmy znicze.

ZAPRASZAMY ZA ROK NA XIX SZTAFETĘ NIEPODLEGŁOŚCI
DYNEBURG – ZUŁÓW – ROSSA  2013. 

WSPIERANIE POLSKOŚCI W WILNIE TO RÓWNIEŻ TWOJA SPRAWA !!!

Share Button