tablica-w-Podorsku

Rzeczypospolita szlachecka. Państwo Polaków czy wspólnota państw i narodów pod polską dominacją?

Należy oderwać się od spoglądania na Rzeczpospolitą i Litwę oczyma moskiewskiego zaborcy, bo ogląd ów jest dogodną platformą depolonizacyjną, wykorzystywaną także przez obecnych włodarzy ziem między Bugiem a Dnieprem, a patrzeć na Litwinów jak na jedno z plemion polskich, które z upływem wieków weszło w skład Narodu Polskiego.

orzel-transparent

Polacy w III RP a Polacy na historycznej Litwie

W granicach III RP ilość Polaków o silnej tożsamości narodowej wynosi ok. 30-40% społeczeństwa polskiego (a w wielkich miastach i na Ziemiach Odzyskanych ok. 20%), co jest porównywalne z ilością osób deklarujących narodowość polską na Litwie Środkowej, po osiemdziesięciu latach okupacji i funkcjonowania zakazu posługiwania się językiem polskim.

orzel-transparent

Prowokator

Niechęć Wielomskiego do wartości kształtujących polską tożsamość narodową, niewystarczająco jego zdaniem odpowiadających idealnemu wzorcowi cywilizacji łacińskiej, czego przyczyną, jak uzasadnia, była polska ekspansja terytorialna na niełacińskie ziemie zabużańskie, stawia go w gronie tych, którzy naszą tożsamość pragną zmienić.

list

Informacja od ks. Isakowicza

Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele! Ze względu na wagę sprawy zwracam się z  prośbą o rozpowszechnienie na stronach i portalach http://wiadomosci.onet.pl/kraj/hipokryzja-premier-ewy-kopacz-ws-repatriantow/vmhget   Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski  www.isakowicz.pl FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008114164039 Twitter: https://twitter.com/IsakowiczZalesk

list

List Kresowian do Kandydatów na Parlamentarzystów.

Zamieszczamy na prośbę ks. Tadeusza:  Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele! Kolejny ważny list otwarty: List Kresowian do Kandydatów na Parlamentarzystów: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/pytania-kresowian-do-komitetow-wyborczych/3w2prm Organizatorzy akcji zachęcają Czytelników i Internautów do rozpowszechnienia owych pytań poprzez strony internetowe i portale społecznościowe. Przy okazji, mało znana, ale bardzo ciekawa historia o Polonii w Nowym Yorku http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/isakowicz-zaleski/blogi/news-ks-longin-tolczyk-dobroczynca-polonii-w-nowym-yorku,nId,1893506 Pozdrawiam. Szczęść Boże! Ks. Tadeusz >> czytaj …

Ponary

Ponary – niepamiętana zbrodnia

Pan Leszek Rysak – nauczyciel, historyk, uczestnik Motocyklowego Rajdu Katyńskiego oraz współautor przewodnika historycznego Radia Warszawa  wygłosił wykład na temat: „Ponary – niepamiętana zbrodnia„. Zbrodnia ponarska, jakkolwiek pochłonęła równie wiele polskich ofiar co zbrodnia katyńska (oblicza się liczbę zamordowanych w podwileńskich Ponarach na 20 tysięcy Polaków i 80 tys. Żydów), to w odróżnieniu od tej ostatniej wciąż >> czytaj …