Grzegorz Braun

Polska jako rekompensata dla Żydów. Grzegorz Braun analizuje sytuację międzynarodową

– Imperium amerykańskie nie włącza istnienia suwerennego państwa polskiego do swej racji stanu – uważa Grzegorz Braun, który w rozmowie z Agnieszką Piwar szczegółowo analizuje międzynarodową sytuację oraz zbliżającą się wojnę między światowymi mocarstwami. W tych rozgrywkach deserem dla Żydów ma być właśnie Polska.

Wywiad nie wpisuje się w kampanię wyborczą, gdyż został przeprowadzony w styczniu 2015 roku, zanim Grzegorz Braun podjął decyzję o starcie w wyborach prezydenckich.

tablica-w-Podorsku

Wyzysk i dyskryminacja Polaków w Unii Europejskiej

Piotr Pranajtis:
Godziwe wynagrodzenie obywateli państw Zachodu chronią u nich przepisy o płacy minimalnej i o zakazie umów śmieciowych, a u nas brak jest wystarczających gwarancji zatrudnienia a płaca minimalna nie pokrywa nawet podstawowych kosztów utrzymania. Rządy Buzka – Tuska postanowiły, że tak być musi, bo polski pracownik powinien być konkurencyjny wobec tego z Zachodu.

tablica-w-Podorsku

Czy Śląsk musi oderwać się od Polski?

Piotr Pranajtis: „… media mętnego nurtu w Polsce przychylnie odnoszą się jedynie do tych działań separatystycznych, które mogą rozbić Państwo Polskie. Tam bowiem, gdzie postulaty poszanowania praw narodowych zgłaszają etniczni Polacy, ośrodki te nabierają wody w usta. Te same centra masowej dezinformacji są zatem zagorzałymi zwolennikami separatyzmu, gdy idzie o zniesienie jedności terytorialnej Państwa Polskiego, a przeciwnikami narodowej autonomii, gdy idzie o Polaków na Litwie.

Śląsk nie oderwie się od Polski tak długo, jak długo Polacy odrzucać będą proślązakowską separatystyczną propagandę płynącą z polskojęzycznych mediów i dopóki nie będą akceptować różnicy w sposobie wartościowania przez te media separatyzmu ślązakowskiego i np. działalności Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.”

tablica-w-Podorsku

Męty III RP pod sąd

Piotr Pranajtis: Taśmy ujawnione przez redakcję jednego z tygodników klarownie ukazały, że elity III RP to postsowiecka żulia, jak ją określił prof. Jan Marek Chodakiewicz. Ich knajacki, wulgarny język i działania niegodne warstwy przywódczej Narodu dobitnie przemawiają za tym, że wdrożone przez nich w minionym ćwierćwieczu reformy i prywatyzacje powinny być przeanalizowane nie tylko pod kątem celowości, ale także możliwości popełnienia gigantycznych nieprawidłowości i przestępstw gospodarczych na szkodę obywateli Państwa Polskiego.