tablica-w-Podorsku

Współczesny nacjonalizm ukraiński i jego antypolski charakter w świetle programów partyjnych i wypowiedzi liderów.

Lucyna Kulińska: Współczesny nacjonalizm ukraiński i jego antypolski charakter w świetle programów partyjnych i wypowiedzi liderów.

Prezentowany materiał zapowiada ukazanie sie ksiazki pt. „Nacjonalizmy różnych narodów: perspektywa politologiczno – religioznawcza” pod red. Bogumiła Grotta i Olgierda Grotta.
Kraków 2012, wyd. KSIEGARNIA AKADEMICKA.

tablica-w-Podorsku

Między realizmem a utopią czyli Jana Stachniuka i Zadrugi sny o prawdziwej potędze.

Bogumił Grott: Między realizmem a utopią czyli Jana Stachniuka i Zadrugi sny o prawdziwej potędze.

Artykuł dotyczy ciekawego i kontrowersyjnego tematu jakim jest działalność Jana Stachniuka i skupionej wokół niego grupy Zadrugi. Stachniuk stworzył swoistą teorię kultury, rozwijającej się w zależności od wpływu religii. Posiłkując się badaniami uczonych ( M. Weber, H.R. Tawney, W. Sombart i in.), zajmującymi się relacjami pomiędzy etykami religijnymi, a kreatywnością cywilizacyjną społeczeństw doszedł do wniosku, że wielkie religie monoteistyczne nie służą rozwojowi gospodarczemu. Stanął na stanowisku, że katolicyzm przyczynił się bardzo wydatnie do niedorozwoju Polski i innych krajów. Jego negacja tej religii przybrała cechy systemu neopogańskiego. Równocześnie czerpał z wzorów sowieckich uważając, iż jedynie państwowy kolektywizm może doprowadzić do szybkiego uprzemysłowienia kraju i wzmocnienia jego potencjału. Odrzucał jednak marksizm zakładając, ze najważniejszym jest ukształtowanie nowego charakteru narodowego, który będzie promować ideały wytężonej pracy i oddania dziełu budowy potęgi materialnej, bez której Polska nie utrzyma swojej niepodległości pomiędzy potężnymi Niemcami i Rosją sowiecką. Wysiłki Stachniuka nie dały widocznych efektów. W II Rzeczypospolitej program Zadrugi napotkał na opór katolickiego społeczeństwa, a po wojnie komuniści uznali Stachniuka za ideowego wroga skazując go na długoletnie więzienie.

list

List Otwarty do Prezydenta Komorowskiego

Publikujemy za zgodą Pana Profesora Bogumiła Grotta list otwarty do Prezydenta Komorowskiego. List został przesłany od płk Jana Niewińskiego a dotyczy sprawy planowanych uroczystości  „pojednania polsko-ukrainskiego” uplasowanych w rocznicę Akcji Wisła co budzi wielkie zastrzeżenia kresowian. Prof. zw. dr hab. Bogumił Grott – profesor zwyczjny UJ (od roku na emeryturze) historyk, politolog i religioznawca. Doktorat z historii (Śląsk-germanizacja), >> czytaj …