tablica-w-Podorsku

Współczesny nacjonalizm ukraiński i jego antypolski charakter w świetle programów partyjnych i wypowiedzi liderów.

Lucyna Kulińska: Współczesny nacjonalizm ukraiński i jego antypolski charakter w świetle programów partyjnych i wypowiedzi liderów.

Prezentowany materiał zapowiada ukazanie sie ksiazki pt. „Nacjonalizmy różnych narodów: perspektywa politologiczno – religioznawcza” pod red. Bogumiła Grotta i Olgierda Grotta.
Kraków 2012, wyd. KSIEGARNIA AKADEMICKA.